Oferta

Nadzór

KOORDYNACJA REALIZACJI

Dodatkowym zabezpieczeniem realizacji projektu, jest możliwość przekazania nam nadzoru, w dowolnym zakresie, tym samym zrzucenia na nas części lub wszystkich obowiązków i odpowiedzialności za tok prac przy inwestycji.

NADZÓR DORAŹNY

01

Przyjazdy na inwestycje według indywidualnych potrzeb Inwestora, który zleca nam każdorazowo przyjazd w celu zweryfikowania poszczególnych prac.

NADZÓR AUTORSKI

02

Przyjazdy na rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych etapów prac. Wykonawcy są wprowadzani w projekt, który jest wspólnie omawiany. Po wykonaniu prac przyjeżdżamy zweryfikować, czy na pewno prace zostały wykonane z założeniami, dokonujemy odbioru etapu i wprowadzamy w następny.

PEŁNY NADZÓR

03

Regularne przyjazdy i stały kontakt z wykonawcami. Raportujemy wszystkie zdarzenia i postęp z prac. Przekazujemy informacje o konieczności podjęcia kolejnych działań.

NADZÓR INWESTORSKI

04

Przekazanie nam pełnej decyzyjności do realizacji. Koordynujemy wejścia wykonawców, zamówienia i odbiory prac na poszczególnych etapach. Zaangażowanie Inwestora ograniczamy do przekazywania środków według ustalonego harmonogramu.

METODY ROZLICZENIA

USŁUGI PROJEKTOWE

50% zaliczka – warunek rozpoczęcia prac projektowych
50% rozliczenie końcowe -po złożeniu kompletu dokumentów projektowych

NADZORY

Kwota obsługi dzielona jest na ilość miesięcy w oparciu o harmonogram prac(czas realizacji projektu);
na przykład: szacuje się realizację projektu na 3 miesiące, wartość obsługi wyliczono na 15 000,00 zł, w umowie ustalony zostaje dzień miesiąca wypłaty należności, kwota 15 000,00 zł jest wypłacana w trzech transzach po 5000 zł

WYKONAWSTWO

Koszt wykonawstwa jest wyceniany na podstawie projektu (opis zakresu prac, elementy, wymiary i rodzaj zabudów, itd.). kwota usługi dzielona jest na cztery transze procentowe (30/30/30/10)
każda transza rozliczana jest w zależności od etapu zaawansowania prac inwestycyjnych. ostatnia transza 10% wypłacana jest po odbiorze inwestycji