Oferta

WYKONAWSTWO

NASI WYKONAWCY TO ZESPÓŁ SPECJALISTÓW OD PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Nasz zespół składa się z najlepszych specjalistów z branży budowlano-remontowej,
zapewniając tym samym wykończenie zlecenia na najwyższym poziomie.

Nasi wykonawcy to specjaliści od poszczególnych prac:

Stolarka

INSTALACJA WOD-KAN

iNSTALACJA ELEKTRYCZNA

WYKOŃCZENIA

budownictwo

DEKORATORSTWO
& HOMESTAGING

METODY ROZLICZENIA

USŁUGI PROJEKTOWE

50% zaliczka – warunek rozpoczęcia prac projektowych
50% rozliczenie końcowe -po złożeniu kompletu dokumentów projektowych

NADZORY

Kwota obsługi dzielona jest na ilość miesięcy w oparciu o harmonogram prac(czas realizacji projektu);
na przykład: szacuje się realizację projektu na 3 miesiące, wartość obsługi wyliczono na 15 000,00 zł, w umowie ustalony zostaje dzień miesiąca wypłaty należności, kwota 15 000,00 zł jest wypłacana w trzech transzach po 5000 zł

WYKONAWSTWO

Koszt wykonawstwa jest wyceniany na podstawie projektu (opis zakresu prac, elementy, wymiary i rodzaj zabudów, itd.). kwota usługi dzielona jest na cztery transze procentowe (30/30/30/10)
każda transza rozliczana jest w zależności od etapu zaawansowania prac inwestycyjnych. ostatnia transza 10% wypłacana jest po odbiorze inwestycji